Online Partners Avtal

Vi erbjuder våra kunder fler alternativ avseende avtalsrelationen som styr vår leverans av tjänster och produkter. Standardförfarandet är våra Allmänna villkor som avser leverans av produkt, tjänst och/ eller supporttjänster alternativt villkoren avseende tjänster och mjukvaror som gäller tjänster som vi återförsäljer (t ex Google, Zendesk) eller utvecklar själva. Dessa avtal träder i kraft genom accept av offert eller nyttjande av våra tjänster. Det avser även nedan Personuppgiftsbiträdesavtal och kompletteras med tjänsteunik specifikation över den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Avtal

Avtal företag

Allmänna villkor för konsulttjänser och produkter

Allmänna Villkor
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner


Allmänna villkor för mjukvaror

Allmänna Villkor för Mjukvaror | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

Avtal skola & kommun

Vi har underlättat genom att fylla i SKLs mallar för biträdesavtal och behandlingsbeskrivningar.

Allmänna villkor för konsulttjänser och produkter

Allmänna Villkor | Ladda ner
Online Partners SKL Personuppgiftsbiträdesavtal | (Förifyllt Microsoft Word)

Allmänna villkor för mjukvaror

Allmänna Villkor för Mjukvaror| Ladda ner
Online Partners SKL Personuppgiftsbiträdesavtal | (Förifyllt Microsoft Word)

Kundunika avtal

Vi är även öppna för de kunder som har egna huvud- och biträdesavtal och som istället vill använda dessa. Kontakta din kontaktperson på Online Partner så hjälper vi dig.

Edudata

Data Processing Agreement
EDUDATA DPA 2023 version 2.pdf

Terms of Service
EDUDATA TOS 1.0 eng 2022 18102022.pdf

Söker du avtalen för våra appar?

Trelson

onlinepartner.se/for-skola/urkund-for-g-suite/