Online Partners Avtal


Vi erbjuder våra kunder fler alternativ avseende avtalsrelationen som styr vår leverans av tjänster och produkter. Standardförfarandet är våra Allmänna villkor som avser leverans av produkt, tjänst och/ eller supporttjänster alternativt villkoren avseende tjänster och mjukvaror som gäller tjänster som vi återförsäljer (t ex Google, Zendesk) eller utvecklar själva. Dessa avtal träder i kraft genom accept av offert eller nyttjande av våra tjänster. Det avser även nedan Personuppgiftsbiträdesavtal och kompletteras med tjänsteunik specifikation över den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

AVTAL FÖRETAG


Allmänna villkor för konsulttjänser och produkter

Allmänna Villkor | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner


Allmänna villkor för mjukvaror

Allmänna Villkor för Mjukvaror | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

AVTAL SKOLA & KOMMUN


Vi har underlättat genom att fylla i SKLs mallar för biträdesavtal och behandlingsbeskrivningar.

Allmänna villkor för konsulttjänser och produkter

Allmänna Villkor | Ladda ner
Online Partners SKL Personuppgiftsbiträdesavtal | Ladda ner (Förifyllt Microsoft Word)

Allmänna villkor för mjukvaror

Allmänna Villkor för Mjukvaror| Ladda ner
Online Partners SKL Personuppgiftsbiträdesavtal| Ladda ner (Förifyllt Microsoft Word)

Ladda ner och fyll i era uppgifter i personuppgiftsbiträdesavtalet